Programul GCDF-Global Career Development Facilitator

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTl DEPARTAMENTUL FORMARE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ ȘI ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ORGANIZEAZĂ

ADMITERE LA PROGRAMUL DE MASTERAT CONSILIEREA ȘI MANAGEMENTUL CARIEREI ÎN DOMENIUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Vă interesează să deveniți consultant în carieră în domeniul educației sau al resurselor umane? Sau consilier forță de muncă și șomaj în instituții specializate, publice sau private? Vă oferim acest program de masterat, acreditat în domeniul Științelor educației, alături de o certificare internațională în domeniul consilierii carierei:Programul GCDF-Global Career Development Facilitator(detalii despre certificare și pe www.nbcc.ro ). Înscrierile se desfășoară în perioadele 4-15 iulie 2016 (cu o reducere de 25% a taxei de înscriere), 16-22iulie și 29 august- 14 septembrie 2016.

afis-infoAdmiterea se organizează In zilele 15-16septembrie 2016 și include 2 probe:

-examinarea dosarelor de concurs;
-interviu cu tematică specifică.
Înscrierea pentru programul de masterat NU este condiționată de specializarea anterioară a domeniului de Iicență.

Informații suplimentare:

Secretariatul DFCD-SSU:
BN 313, tel. 021 402 92 41;  www.dppd.upb.ro
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, tel.: 021 402 8302;
www.ccoc.pub.ro;  www.facebook.com/UPB.CCOC
Persoană de contact: Prof. dr. Nicoleta Lițoiu, coordonator program; Email:litoiu.nicoleta@gmail.com