Programul de masterat: Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnic

Facultatea IMST, Departamentul Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, în colaborare cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al universităţii organizează din anul 2010 programul de MASTERAT ACREDITAT ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI, intitulat “CONSILIEREA ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI ÎN DOMENIUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC”.
Programul de masterat îşi propune să pregătească specialişti în domeniul resurselor umane şi al consilierii educaţionale şi în carieră, oferind absolvenţilor şi o certificare suplimentară, aceea de CONSULTANT ÎN CARIERĂ.Această certificare este recunoscută la nivel internaţional (programul GCDF – Global Career Development Facilitator) şi se obţine în condiţii specifice, după criterii şi standarde promovate internaţional de către NBCC-USA (National Board of Certified Counselors – USA). Programul de masterat beneficiază de sprijinul activ atât al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al universităţii, cât şi al NBCC-RO, organizaţie profesională care sprijină profesionalizarea în domeniul consilierii în carieră în România (informaţii suplimentare despre acestă certificare internaţională, cât şi despre organizaţie, pe site-ul www.nbcc.ro).

Programul de masterat