tuzla moto kurye

Stagii de practica

1. Stagii de practică la nivel național

Pentru cei dintre voi care nu știu deja, stagiul de practică reprezintă activitatea desfășurată de student în conformitate cu planul de învățământ, care are drept scop verificarea aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul programului de pregătire profesională.
Important de reținut ! Stagiile de practică incluse în planul de învățământ sunt obligatorii și constituie o conditie de promovare la anul următor de studii.
Scopul și obiectivele stagiilor de practică pe specialități și tipuri de practică sunt definite în programele și indicațiile metodice pentru stagiile de practică elaborate de catedrele de profil. Rolul deosebit al strategiilor de practică constă în crearea unor condiții favorabile de integrare a viitorilor absolvenți în activitatea practică.
Competențe generale dezvoltate în cadrul stagiilor de practică:
-acumularea de cunoștinte și competente cuprinse în activitățile specifice domeniului în care practicanții își desfășoară stagiul, prin plasarea lor în situații reale de muncă;
– creșterea motivației pentru profesia aleasă, printr-o mai bună cunoaștere a acesteia în contextul real de muncă;
– pregătirea practicanților pentru încadrarea în câmpul muncii, prin acumularea de experiență practică în domeniul vizat;
– formarea de competențe privind relațiile interumane în procesul de muncă (spirit de echipă, abilități de comunicare și relaționare, conștientizarea importanței calității muncii).

 

2. Stagii de practică la nivel internațional

Stagiile de practică la nivel internațional sunt destul de numeroase și includ o multitudine de domenii. În momentul în care doriți să aplicați pentru un stadiu de practică la nivel internațional primul pas pe care trebuie să-l parcurgeți este să vă stabiliți obiectivele.
1. E foarte important să vă hotărâți ce anume vă interesează și ce aptitudini vreți să dobândiți în urma acestui stagiu.
2. Al doilea pas ar fi găsirea companiei gazdă. Există multe resurse pe care le puteți folosi pentru a obține un plasament care să corespundă așteptărilor și obiectivelor voastre:
– Rețeaua profesională: cadrele didactice din universitate, specialiști la ale căror cursuri/conferințe ați participat; în cazul în care ați efectuat o mobilitate de studii puteti apela la universitatea gazdă.
– Există numeroase site-uri care centralizează oferte de locuri de practică la nivelul întregului contine