tuzla moto kurye

Burse

In vederea identificarii de burse de studiu regasiti mai jos informatii si linkuri de referinta.
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti participa la o serie de programe de mobilitate internationala. Procedura de accesare a studiilor in strainatate vizeaza, in general, doua etape:
a) identificarea programului de studiu in conformitate cu profilul candidatului
b) pregatirea aplicatiei.
Biroul pentru Programe Comunitare Educationale al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti (BPCE-UPB) va ofera informatii privind procedura de acesare a Programului Erasmus+ .
Echipa C.O.C.C., alaturi de corpul academic UPB, va ofera asistenta in vederea identificarii de oportunitati de studiu in strainatate.
Comunitatea Studentilor Romani din Strainatate (LSRS) intruneste peste 10.000 de studenti si absolventi din intreaga lume si sustin gratuit actiuni de mentorat in vederea facilitarii accesului la studiile in strainatate.
In vederea identificarii de burse de studiu am creat o baza de date cu linkuri de referinta.
În cazul în care nu știi deja (mai ales dacă ești în anul 1) în cadrul UPB există posibilitatea de a aplica pentru mai multe tipuri de burse.

În primul rând există bursele de studiu de la noi din țară:

Bursa de performanță

Bursa de performanță se acordă studenților din anii II-IV studii universitare de licență.

Condiții: media generală a anului precedent să fie minimum 9,70 și studentul respectiv să aibă minin 30 de puncte obținute. Bursa de performanță se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și se revizuiește dupa sesiunea din iarnă.

 

Bursa de merit

a) Bursa de merit gradul I se acordă din fondul de burse ale facultății, începând cu anul II de studii acelor studenți de la studii de licență și masterat, care în anul precedent, sau după sesiunea de iarnă, au obținut media ≥9,50.

b) Bursa de merit gradul II se poate acorda studenților din anii II, III, IV, studii universitare de licență și studenților din anul II studii universitare de masterat, care la sfârșitul anului universitar precedent (la atribuirea burselor în semestrul I) sau dupa sesiunea din iarnă (la atribuirea burselor în semestrul al II-lea) au obținut media ≥ 8,00. Bursa de merit gradul II se poate acorda și studenților admiși în anul I, la studii universitare de licență și masterat dacă au obținut la concursul de admitere (la atribuirea burselor în semestrul I) sau după sesiunea din iarnă (la atribuirea burselor în semestrul al II-lea) media ≥ 8,00.

Bursa de performanță ||Meritul Olimpic||

Bursa “Meritul Olimpic” se acordă în anul universitar următor celui în care s-a obținut distincția la olimpiadele internaționale pe toată durata anului universitar inclusiv a vacanțelor. Bursa poate fi acordata pe toată durata studiilor ca urmare a unei evaluări anuale. Menținerea bursei în anii II, III, IV se face prin obținerea unor rezultate deosebite la învățătură.

Bursa pentru continuarea studiilor

Aceasta bursă are la baza Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale. Studenții care fac parte din familii cu venit minim garantat au dreptul la bursă pentru continuarea studiilor, adica liceu către facultate. Această bursă se acordă și pe perioada vacanțelor universitare până la încheierea anului școlar; studentul care beneficiază de această bursă trebuie să aibă media pe semestrul I sau anuală ≥ 5,00.

În al doilea rând există mai multe tipuri de burse în străinătate pentru care poți aplica:

Burse Erasmus+

Erasmus+ este noul program de 16 miliarde de euro pentru educație, formare, tineret și sport. Acesta este construit pe bine-cunoscutul și marca de success a UE, Programul Erasmus pentru studenți.

Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti Erasmus+, în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, au la bază principiile enunţate în Carta Universitară Erasmus+, Ghidul Programului Erasmus+ – program al Uniunii Europene pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport precum şi recomandările Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (denumită în continuare ANPCDEFP) privind organizarea mobilităţilor.

Pentru mai multe informatii privind bursele Erasmus puteti consulta site-ul oficial al universitatii www.upb.ro si  pe pagina web a Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Parteneri Erasmus: http://www.upb.ro/files/pdf/erasmus/UNIVERSITATI_PARTENERE_2012.pdf

Bursele Leonardo da Vinci

Obiectivele generale ale programului sectorial Leonardo da Vinci sunt:

· Dezvoltarea tehnicilor de predare/ învățare pentru toate persoanele implicate în educație și formare profesională

· Dezvoltarea instituțiilor, organizațiilor care furnizează/ facilitează accesul la educație și formare profesională

· Incurajarea cooperarii europene în educație și formare profesională, implementarea conceptelor Declarației de la Copenhaga cu ajutorul inovării, testării și experimentării.

Mai multe informatii despre bursele Leonardo pot fi gasite pe pagina web a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Mundus
 Erasmus Mundus este un program de cooperare și mobilitate universitară, care își propune să promoveze învățământul superior european și comunicarea interculturală la nivel mondial. Erasmus Mundus se bazează pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studenților) și reprezintă o deschidere către spațiul non-european, în vederea încurajării comunicării între instituții de învățământ superior, cadre didactice, studenți și cercetători din spațiul UE și din afara lui.

Mai multe informatii despre bursele Mundus pot fi gasite pe pagina web a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Alte oferte de burse
1.Școala de Management AUDENCIA Nantes- Franța, oferă burse de studiu în Franța prin intermediul programului Eiffel.
Pentru informatii suplimentare poate fi contactat domnul Philippe Etesse la adresa de mail etesse.p@eurocoaching.ro
Detalii suplimentare despre –    PROGRAMME EIFFELVADE-MECUM 2015
Ministerul Educatiei Nationale, prin Agentia de Credite si Burse de Studii, anunta lansarea concursurilor nationale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în strainatate, oferite de alte state, pentru anul universitar 2015/2016.
Bursele sunt oferite pentru:
–  studii universitare de licență/ de masterat / de doctorat;
–  stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
–  cursuri de vară.
Pentru informații, datele de contact sunt:
Site: www.roburse.ro
Adresa: Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucuresti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05; Fax: 021/310.22.17; E-mail: burse@roburse.ro
2.STATELE UNITE MEXICANE – burse acordate în baza ofertei unilaterale a Ambasadei Mexicului la București nr. 712/26.05.2014
Agenţia de Credite si Burse de Studii va aduce la cunostință oferta de burse acordate în baza adresei Ambasadei Mexicului la Bucuresti nr. 712/26.05.2014, înregistrată la A.C.B.S. cu nr.871/11.06.2014, pentru anul 2015:
– 2 burse pentru studii universitare sau cercetare.
Bursele se oferă numai pentruprogramele de studii și pentru instituțiile semnalate în mod expres în Convocator:http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros.
Pentru detalii suplimentare puteti  consulta http://www.upb.ro/burse.html