tuzla moto kurye

Centrul de Învățare al UPB

În Universitatea POLITEHNICA București (UPB), în cadrul proiectului ROSE – finanțat de Guvernul României si Banca Mondială, subproiectul Hai în Centru: Strategii de învățare și de dezvoltare personală pentru reducerea abandonului școlar – SIDPERA a creat Centrul de Învățare, ca spațiu dedicat studiului, dar și socializării, lucrului în echipă pe activități remediale, de consiliere și de dezvoltare personală. Puteți studia sau participa la activitățile specifice în cadrul Centrului de Învățare, pe care îl găsiți cu ușurință în Biblioteca UPB, corp A, etajul 3, sala 3.04.

Printre activităţile care se desfășoară cu studenții în cadrul proiectului:

  • Activităţi de îndrumare și sprijin (tutorat)

Activitățile de îndrumare și sprijin (tutorat) își propun, pe de o parte integrarea studenților anului I în mediul universitar și, pe de altă parte, îmbunătățirea tehnicilor de învățare și a strategiilor care țin de disciplina muncii intelectuale. Prin realizarea acestor activități în cadrul proiectului, ne propunem să informăm studenții despre modul de organizare, desfășurare și evaluare a activităților din mediul universitar, dar și să creăm noi contexte de învățare în care studenții să-și dezvolte abilitățile de învățare individuală și de grup, necesare pentru a face față cerințelor de parcurgere a curriculumului universitar.

  • Programe remediale

Programele remediale sunt concepute ca tipuri de intervenții de sprijin educațional individualizat și diferențiat pentru studenții din UPB , cu precădere aflați în de anul I de studii de licență. Având în vedere specificul pedagogic al programelor remediale, care vizează nevoi speciale și individuale ale studenților implicați, demersul propus presupune modularizare și concentrare pe activități practice, utilizând metode precum exercițiul, demonstrația, rezolvarea de probleme etc.

  • Activități de consiliere profesională şi orientare în carieră

Activităţile de consiliere profesională şi orientare în carieră vă oferă 2 pachete de servicii de consiliere – Individual și Grup, realizate într-o manieră flexibilă și inovatoare în raport cu practicile activităţilor de consiliere din universități, prin crearea unui demers complementar între nevoi individuale de autocunoaștere și valorificare a potențialului personal și abordarea de grup a unor tematici pentru care discuțiile cu ceilalți stimulează clarificările personale. Scopul acestor activități este să susţină studenţii în luarea unor decizii informate asupra rutei lor educaționale și profesionale, prevenind astfel riscul de abandon în primul an de studii.

  • Activităţi de coaching şi dezvoltare personală

Activităţile de coaching şi dezvoltare personală îşi propun furnizarea unui pachet interactiv de exerciţii şi activităţi practice, prin dezvoltarea și exersarea la studenți a abilităţilor de comunicare, de adaptare la mediul academic, a capacității decizionale și de evaluare a situațiilor-problemă, precum și a competenţelor socio–emoţionale (de ex., gestionarea situațiilor de stres curent în timpul sesiunii de examen; depășirea obstacolelor etc.).

  • Ateliere de lucru pe domenii tematice

Atelierele de lucru, prin tematicile abordate şi structura flexibilă centrată pe activităţi practice, oferă studenților participanți posibilitatea îmbogățirii propriei experiențe prin aprofundarea sau interiorizarea unor exemple de bune practice referitoare la abordarea lumii universitare, cu efecte formative pe termen mediu şi lung.

Vă așteptăm în Centrul de Învățare al UPB pentru experiențe de lucru colaborativ, dar și pentru studiu individual și socializare!

Biblioteca UPB, corp A, etajul 3, sala 3.04.

In cadrul proiectului s-a realizat si un Ghid practic – Consiliere in cariera si dezvoltare personala. Prezentul Ghid practic se adresează studenţilor de anul I de licenţă, cu precădere aflaţi în situaţie de risc de abandon, din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti si poate fi consultat aici: Caiet practic de consiliere