tuzla moto kurye

„Pro-Leadership pentru o carieră de succes în domeniile STEM-Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică”

Sunteți orientați către o carieră în domeniile STEM-Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică? Vă doriți să aflați care sunt tendințele în domeniul leadership-ului integrat în STEM? Va invităm să parcurgem împreună un workshop autentic, „ProLeadership”, luni, 12 decembrie, între orele 16:00-18:00; pentru înscrieri va rugăm să ne contactați: centru.consiliere@upb.ro, delia.mateias@upb.ro.

Articolul de mai jos vă aduce în atenție rolul jucat de competențele de leadership pentru o carieră de succes în domeniile STEM. Sesiunea de workshop ne va oferi posibilitatea să parcurgem împreună  un pachet complex de activități practice, respectiv studii de caz autentice și jocuri de rol, în vederea aprofundării abilităților de leadership. Conștientizarea potențialul de leadership ne este util în vederea valorificării beneficiilor practice, specifice leadership-ului pentru o carieră în domeniile STEM.

Pro-Leadership în domeniile STEM: tendințe și recomandări 

Problematica dezvoltării competențelor de leadership pentru o carieră în domeniile STEM-Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică capătă în zilele noastre o conotație mult mai amplă și valoroasă, pe fondul inițiativelor dezvoltării durabile și al învățării pe tot parcursul vieții. În acest context, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) din cadrul Universității POLITEHNICA din București (UPB) susține și promovează accesul la cariere în domeniul STEM prin oferta complexă de seminarii/workshopuri în domeniile leadership-ului și al serviciilor integrate de orientare și consiliere în carieră.

Cercetătorii și practicienii definesc integrarea viitorilor specialiști în STEM, într-un mediu de lucru globalizat, prin prisma formării competențelor de specialitate și a celor de leadership. În scopul susținerii mobilității și inserției absolvenților este important să se evalueze competențele hard și soft, definite drept competențe asociate pentru un specialist în STEM. Spre exemplu, un raport recent publicat de către Consiliul de Afaceri din Australia (BCA) relevă faptul că absolvenții în domeniul tehnic prezintă o capacitate redusă de integrare comparativ cu cerințele comunității de lucru. Un model de dezvoltare a abilităților de leadership prin aportul învățării bazate pe proiecte (ex. Universitatea Queensland, Facultatea de Inginerie) are rolul de a stimula lucrul în echipă, comunicarea, creșterea nivelului de interacțiune, respectiv de leadership.

Mobilitatea globală a specialiștilor în STEM și integrarea acestora în medii multiculturale, în domeniul tehnic sau în cel de afaceri, au fost evidențiate drept aspecte-cheie, necesare a fi abordate. Dat fiind faptul că abilitățile de leadership se pot dezvolta pe tot parcursul vieții, este recomandată inițierea unui plan de dezvoltare și actualizare a potențialului de leadership pentru studenți, viitori lideri în STEM. Stimularea gradului de conștientizare și monitorizare a abilităților de leadership proprii și ale celorlalți determină modificarea sau asigură progresul potențialului de leadership atât la nivel personal, cât și la nivelul echipei/organizației, cu reflectare în performanță. Astfel, se poate asigura dezvoltarea holistică a viitorului candidat în perspectiva imperativelor pe piața muncii de înțelegere a mediului de lucru și aplicare a soluțiilor într-un context global.

 

Autor,

Dr. Delia E. Mateiaș

Specialist Leadership și Inteligență Emoțională,  Acreditat EITRI